Generelt

Postadresse

Pb 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand

Besøksadresse

Gimleveien 23, Gimle gård

Telefon:
38 05 86 20
 

E-post

ekspedisjonen.naturmuseet@kristiansand.kommune.no

Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks