Forskning

Agder naturmuseum og botaniske hage har tre fagavdelinger (botanikk, zoologi og geologi) der innsamling, konservering, forskning og publisering er hovedoppgavene. Avdelingene er små med bare en faglig ansvarlig, men har et nettverk med andre museer og forskningsinstitusjoner som også strekker seg utover  landegrensene. 

Spørsmål fra publikum besvares i så stor grad som mulig. Hvis ingen ved museet eller i hagen kan svare, prøver vi å videreformidle spørsmålet til annen instans.

Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks