Besøksinformasjon

Agder naturmuseum og botaniske hage ligger øst for Kristiansand sentrum, like ved Universitetet i Agder.

Besøksadresse:
Gimleveien 23, Gimle gård.
 
Postadresse:
Pb. 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand

Telefon:
38 05 86 20

e-post:
ekspedisjonen.naturmuseet@kristiansand.kommune.no

Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks