Botanisk hage

Botanisk hage ligger på Gimle gård, og en av våre oppgaver er å ta vare på den gamle landskapsparken som ble plantet fra 1780-1800. Løvsprett i parken

Lystgården Gimle Gård ble bygget i to omganger, i 1797 og 1807, av storkjøpmannen og rederen Bernt Holm. Han hadde tjent en betydelig formue gjennom sin forretningsvirksomhet og bygget Gimle Gård som et sommersted. Boligen ble hyppig brukt til hyggelige sammenkomster, musikalske fremføringer og ball. Familien har bodd på Gimle i 5 generasjoner. Den siste eieren, ”Titti” (Othilie) Arendfeldt Omdal, døde i 1982. Ved hennes bortgang ble Gimle, med alt inventar, testamentert til Kristiansand kommune.

Botanisk hage startet i 1969, med plantingen av et bartrearboret. Agder naturmuseum åpnet sine dører for publikum i 1990, og dermed ble også utstillingsveksthuset åpent. Botanisk hage er på 55 da, og omfatter den gamle parken, plener og spennende plantesamlinger, samt et lite skogsområde.

Med tilskudd fra Genressursenteret har vi etablert flere temahager. Det startet med tusenårshagen i 1999, videre til Sørlandsrosehagen i 2003 og det neste blir georginer i 2008/2009. Vi tar vare på de innsamlede plantene, og sørger også for at det blir levert videre materiale til oppformering, og til andre samlinger.

Botanisk hage skal være et attraktivt og spennende sted å besøke. Et sted hvor du kan bli inspirert, oppdage nye planter – og kanskje senere nyte de i egen hage.

Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks