FUGLETREKKETS GÅTER


Det store gjennombruddet i vår forståelse av fugletrekket kom med oppfinnelsen av små ringer med inskripsjon som kunne festes rundt fuglenes bein.
Utstillingen markerer at det i 2014 var 100 år siden den første fuglen ble merket i Norge.
ringmerka fugl fugl i nett
Fugletrekkets gåter har alltid fascinert menneskene. Den svenske erkebiskopen Olaus Magnus hevdet
i 1555 at svalene overvintret på bunnen av innsjøer. Denne «sannheten» ble formidlet videre av
den svenske naturforskeren Carl von Linné på 1700-tallet. Kanskje hadde datidens store forskere og tenkere
observert hvordan store flokker med svaler samlet seg for overnatting i kantvegetasjonen langs innsjøer,
og trukket sine slutninger ut fra det?
I dag vet vi at låvesvaler foretar et av de mest spektakulære trekkene i fugleverdene, fra Norden til
Sør-Afrika og tilbake hvert eneste år.

Hva gjør at noen fugler trekker sørover når sommeren er over, og hvordan finner de veien?
Hvordan vet de når de skal starte trekket, og hvorfor velger de den trekkruta de gjør?
Utstillingen presenterer i tillegg til generelle svar, 16 ulike arter og trekkrutene deres.
Selve ringmerkingen er selvsagt også et tema blant annet med en film.
For de som ønsker å fly som en fugl, kan vi tilby å prøve en enkel, men svært effektfull flysimulator.
(Vi antar at dette vil være såpass populært at en må regne med litt venting for å få prøvd.)

Utstillingen vises på Agder naturmuseum og botaniske hage fra 3.februar - 24. mars, 2015.

I forbindelse med utstillingen blir det 2 aktivitetssøndager:
Søndag 15. februar, kl. 13: Se hvordan fugler blir ringmerket.
Museets zoolog Roar Solheim, viser nettfangst og merking av småfugl.
Søndag 15. mars, kl. 12-16: Vi har små pyntefuglekasser – mal dem eller pynt dem på annet vis.

Utstillingen er produsert av Naturama AS i tett samarbeid med Naturhistorisk avdeling ved MUST (Museum Stavanger)

Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks