VERDENS VIKTIGSTE ROM

VERDENS VIKTIGSTE ROM er en utstilling om den globale innsatsen som gjøres for å sikre det biologiske mangfoldet innen kulturplantene som er viktige i matproduksjon.

 

En økende verdensbefolkning trenger mat til tross for klimaendringer, ustabile økonomiske og politiske forhold, naturkatastrofer og tapt matjord. Samtidig kjenner vi betydningen av et stort biologisk og genetisk mangfold som en buffer mot endringer. Likevel forsvinner leveområder for ulike arter i naturen, og sorter forsvinner fra landbruket.

 

Over hele verden tar mer enn 1700 genbanker vare på genetisk materiale fra planter som står i fare for å forsvinne. I permafrosten ligger Svalbard Globale Frøhvelv som et sikkerhetslager for alle disse genbankene. Bevaring av frø fra så mange sorter kulturplanter som mulig, sammen med deres viltlevende slektninger, er genbankenes og dermed også Svalbard Globale Frøhvelvs hovedoppgave.  

 

Utstillingens flerårige norgesturné åpnes på Agder naturmuseum og botaniske hage og avsluttes på Svalbard Museum.

 

Eier: Svalbard museum

Idé, konsept og form: Naturexpo AS

Faglig innhold: Åsmund Asdal, NordGen og Nibio

Roland von Bothmer, NordGen

Kari Fiskvatn, Agder naturmuseum og botaniske hage

 

Utstillingen er produsert med støtte av Landbruks- og matdepartementet.


Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks