UGLER - OWLS

Naturmuseets førstekonservator i zoologi, Roar Solheim har lenge hatt ugler som et av sine forskningsområder. De siste årene har spesielt snøugla vært i fokus, og forskningen har vært en del av et større internasjonalt prosjekt.

Solheim har også lange serier av forskningsresultater på flere av de nordiske ugleartene, og mange av disse resultetene blir presentert i utstillingen. Selvsagt vil publikum få se alle de norske ugleartene i typisk positur.

Siden utstillingen ble vist sist i 2013, er den utvidet ytterligere med preparater av blant annet av amerikansk hubro og lappugle. Det er også kommer ny informasjon om lappuglas utbredelse.

Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks