Skoler og barnehager

Siden 1999 har museet hatt en skoletjeneste. I løpet av årene som har gått har det skjedd store endringer, og det kommer det forhåpentligvis til å fortsette med (vi tenker i første omgang på utbygging som gir nye og bedre muligheter for utadretta virksomhet).

En av forandringene er at skoletjenesten og utstillingsavdelingen er slått sammen til en formidlingsavdeling. Vi er nå 3 ansatte ved avdelinga:

Kari Fiskvatn, museumspedagog, leder
Beate Strøm Johansen, museumspedagog
Kai Holm, Taksidermist/formidler/utstillingstekniker


  • Programmet vårt varierer fra år til år og settes sammen for et halvt år av gangen. Vi har få faste opplegg, og de henter vi fram med ujevne mellomrom. Et eksempel er opplegget om brunbjørnen "Läfto". Det blir med noen års mellomrom tilbudt barnehager.
  • Hvert år har vi som mål å lage/hente inn min. 2 utstillinger. Dette er i hovedsak utstillinger som også egner seg som utgangspunkt for skoleopplegg.
  • Noen opplegg fungerer som en guida tur, men først og fremst prøver vi å legge inn mest mulig egenaktivitet. Mange av oppleggene innbefatter produksjon av noe barna kan ha med seg hjem.
  • Vi forholder oss til gjeldende læreplaner.
  • Vi ser det som vår oppgave å slå et slag for realfag. Derfor er mange av våre temaer "litt på sida" i forhold til det folk forventer av et naturhistorisk museum. Vi kan nevne "Bagdad og uendeligheten" som var en aktivitetsutstilling om matematikk, "Toy Tech" som omhandler hverdagsteknologi og "Krimlabb" som blir et tilbud til skoler vinteren 2009.
  • Noen av våre opplegg tilbys kun gjennom Den Kulturelle Skolesekken.
  • Informasjon om våre opplegg sendes via e-post til skoler og barnehager i Kristiansand kommune.
  • Skoler og barnehager har gratis adgang hos oss! Med forbehold om opplegg med større materialkostnader.


 

Bestilling av opplegg:

 

Dette gjøres ved å RINGE: tlf  38 05 86 20
E-post er veldig greit, men ikke til bestilling av opplegg!


Det er ofte ønske om at hele klassetrinn skal få opplegg samtidig. Vi må gjøre oppmerksom på at på grunn av plassmangel og oppleggenes karakter, er det sjelden mulig å ha opplegg for et helt klassetrinn av gangen. Snakk med oss så prøver vi å finne en løsning.

Selv om dere har planer om å gå på egne hånd, er det fint om dere ringer og melder deres ankomst på forhånd.Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks