Aktiviteter ved museet

I løpet av året har vi flere tematiske utstillinger som blir produsert her ved museet, eller som blir leid inn fra andre museer.
Vi har også aktiviteter her ved museet, i botanisk hage eller ekskursjoner til andre lokaliteter. Mange av aktivitetene er beregnet på barn og barnefamilier, men det er også flere aktiviteter som er beregnet på et mer voksent publikum.

Vi jobber hele tiden med å forbedre oss og finne temaer som er spennende og interessante for dere som er vårt publikum. Innspill til temaer dere ønsker belyst tas i mot med takk!
Send gjerne en e-post til: kari.fiskvatn@kristiansand.kommune.no

Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks