Agder naturmuseum og botanisk hages venneforening

Venneforeningen har som formål å støtte Agder naturmuseum og botaniske hages arbeid. Dette kan skje gjennom å støtte institusjonens aktiviteter, å delta i dugnadsarbeid, og gjennom å bidra med økonomisk støtte.
 
Som medlem får du:
  • Gratis adgang til museets utstillinger og museets egne tilstelninger.
  • Tilsendt årbok med bl.a. mange faglige artikler.
  • Tilsendt årsprogram med oversikt over aktiviteter i museet og botanisk hage, samt kåserier og seminarer. Du kan også få nyhetsbrev som e-post, som en liten påminning.
  • Innbydelse til et hyggelig årsmøte i april, hvor det i tillegg til årsmøtesakene holdes et spennende kåseri.
  • Delta i aktiviteter sammen med museets ansatte. Dette gjelder spesielt under arrangementene ”Museets dag” i juni og ”Førjulstemning ” i november.
  • Delta på vårarbeid i Ljosland fjellhage.

Venneforeningen har de to siste årene arrangert en fest i botanisk hage for medlemmene. I 2009 var temaet middelaldermat hvor bl.a. kjøttet som ble spist ble tilberedt i kokegrop som en del av arrangementet. I 2010 var tang og berggyltsuppe på menyen, og deltagerne fikk lære om tang som egner seg til mat, hvordan den tilberedes, samt hvordan ei berggylte renses fri for bein. Suppa som ble servert falt i god smak. Hagefestene har blitt godt mottatt, og de har vært en fin arena for dialog mellom medlemmene og styret. Styret håper derfor å kunne tilby en slik fest som et årlig arrangement.

Medlemskontingent:
enkeltmedlem, 150,- 
familiemedlem, 200,-
Støttemedlemskap foreninger/lag, 250,-

Vil du/dere bli medlem?
Oppgi navn og adresse i en e-post til ekspedisjonen.naturmuseet@kristiansand.kommune.no merket "Venneforening".
Hagefest med kokegrop
Fra hagefesten i 2009 - mat tilberedes i kokegrop

Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks