SOMMERSKOLE

for 10-12 åringer
med interesse
for natur!
28.06. - 2.07.

I år er det FNs internasjonale naturmangfoldår og i den anledning ønsker Agder naturmuseum og botaniske hage å tilby en ukes sommerskole for barn med spesiell interesse for natur.

Målet er at barna i løpet av uka får lyst til å lære enda mer om naturen, og at de ved hjelp av det de lærer vïl ha nyttige verktøy for å skaffe seg mer kunnskap - på egen hånd eller sammen med andre!

Hvem kan delta?
10-12 åringer med interesse for natur. Maksimalt 12 deltagere.
Barna må kunne arbeide så selvstendig som det kan forventes ut fra alder.

Det vil til en hver tid være 2-3 voksne tilstede.

Hva skal skje?
Artskunnskap når det gjelder både planter og dyr står på programmet sammen med forskningsmetoder, fangsteknikker, prepareringsmetoder og disseksjon. Deltagerne vil lage sine egne samlinger og prøve seg på "naturkunst". Aktivitetene finner sted på naturmuseet og i omegn. Det blir ikke ekskursjon til sjøen eller ferskvann - men for evt. avkjøling bruker vi hageslange!

Det blir en morsom og lærerik uke, ispedd uhøytidelige konkurranser, lek og moro!

Museet serverer lunsj på formiddagen og frukt på ettermiddagen.


Kursansvarlig: Beate S. Johansen
Tidspunkt: Uke 26, mandag 28. juni - fredag 2.juli
Hver dag: kl. 0900 - 1500 (vi er her fra kl 0800)
Sted: Agder naturmuseum og botaniske hage, Gimle, gård, Gimleveien 23, Kristiansand
Alder: 10-12 år
Max antall: 12 barn / min. antall: 6
Pris: kr 1500,- (lunsj og materiell er inkludert)
Påmeldingsfrist: mandag 14. juni

Påmelding: tlf 38058620 eller e-post: kari.fiskvatn@kristiansand.kommune.no

Sommerskolen er fulltegnet  for i år! Hvis du vil ha informasjon tidligere til neste år, send en e-post så kommer du på "sommerskole 2011"-lista vår!

banner til nett copy

Agder naturmuseum og botaniske hage, Postboks 1887 Gimlemoen, 4686 Kristiansand, Tlf 38 05 86 20

web ved Pikselator / Frameworks